Suomen setelit ja kolikot

  Keräilykokoelman hallintaohjelma ja tietokanta numismaatikoille  

Ohjelman avulla pidetään yllä ajan tasalla olevaa tietokantaa keräilijän kokoelmaan sisältyvistä ja sieltä puuttuvista kohteista. Ohjelma tulostaa lukuisia eri tavoilla rajattuja ja järjestettyjä raportteja kokoelmaan sisältyvistä ja sieltä puuttuvista kohteista.

Ohjelman mukana toimitetaan lähes 1400 kohdetta sisältävä tietokanta Suomen seteleistä ja kolikoista vuosilta 1521-2001.

Keräilijä voi itse lisätä rajattomasti omia kohdevariaatioita (erikoisuudet, väärennökset jne.)

Tietokannassa olevat kohteet on luokiteltu nimellisarvon, julkaisuvuoden, valmistusmateriaalin, värin, tyypin (metallirahat, juhlarahat, vuosilajitelmat jne.), hallintokauden ja hallitsijan mukaan.

Keräilijä voi edellisten lisäksi luoda yhden oman luokituksen

Tietokannasta haku ja erilaisten raporttien tulostus voidaan rajata ja lajitella minkä tahansa edellä mainitun luokituksen mukaan.

kuvaruutu- ja tulostusesimerkkejä


Pyydä lisätietoja:

Master Data Oy
info@masterdata.fi
www.masterdata.fi


Jokaisen kohteen perustiedoissa on kenttä kohdetta koskevien vapaamuotoisten lisätietojen (esim. verbaalinen kuntoarvionti, sarjanumero, hankintapaikka- ja aika jne.) tallentamista varten. Kohde voidaan etsiä tietokannasta myös lisätietokentän sisältämän tekstin perusteella.

Useista kohteista on tietokannassa hyvälaatuinen kuva, joka helpottaa kohteen tunnistamista

Jokaiselle kohteelle voidaan tallentaa max. 5 varastosaldoa (=5 kokoelmaa), joista kukin voi edustaa esim. tietyn sisältöistä ja tiettyä tarkoitusta varten olemassa olevaa keräilykansiota

Jokaiselle kohteelle voi tallentaa max. 5 hintatietoa, esim. kohteen kaupallinen osto- ja myyntihinta, keräilijän oma ostohinta ja keräilijän omaan käsitykseen perustuva hinta-arvio. Ohjelman mukana toimitettava tietokanta ei sisällä hintatietoja

Ohjelma tulostaa varastoluettelot ja puuteluettelot kokoelmakohtaisesti ja laskee varaston arvon käyttäjän valitsemalla hinnalla (ostohinnoin, myyntihinnoin jne.)